Ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները («Պայմաններ») վերջին անգամ թարմացվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ին:
«Մհերի դուռ» առցանց հայկական դպրոցի («Դպրոց») առաքելությունն է տարածել հայկական կրթությունը համայն հայության մեջ: Մենք թույլ ենք տալիս ցանկացած հայի աշխարհի ցանկացած վայրում գրանցվել դասընթացներին : Որպեսզի մեր պլատֆորմը և ծառայությունները անվտանգ լինեն ձեր, մեր և ուսուցիչների և ուսանողների մեր համայնքի համար, մենք մշակել ենք քաղաքականություն: Այս Պայմանները տարածվում են դպրոցի կայքում և այլ հարակից ծառայություններին վերաբերող («Ծառայություններ») ձեր բոլոր գործողությունների վրա:

1. Հաշիվներ

Դուք պետք է ունենաք անձնական հաշիվ ՝ մեր Դպրոցի ծառայություններից օգտվելու համար, այդ թվում դասընթացներ ձեռք բերելը և գրանցվելը: Ձեր հաշիվը կարգավորելիս և պահպանելիս դուք պետք է տրամադրեք ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն, այդ թվում վավեր էլ. փոստի հասցե: Դուք ստանձնում եք լիարժեք պատասխանատվություն ձեր հաշվի և ձեր հաշվի բոլոր գործողությունների համար, այդ թվում ցանկացած վնասի կամ կորստի (հասցված մեզ կամ որևէ այլ անձի) պատճառված որևէ մեկի կողմից, որն օգտագործում է ձեր հաշիվը ՝ առանց ձեր թույլտվության: Սա նշանակում է, որ ձեր գաղտնաբառը գործածելիս պետք է զգույշ լինել: Դուք չպետք է ձեր հաշիվը փոխանցեք ուրիշներին կամ օգտագործեք ուրիշի հաշիվը:

2. Դասընթացի գրանցում

Դպրոցը ձեզ (որպես ուսանողի) շնորհում է սահմանափակ, ոչ բացառիկ, ոչ փոխանցվող լիցենզիա ՝ այն դասընթացները և հարակից նյութերը դիտելու համար, որոնց համար վճարել եք պարտադիր վճարները: Ցանկացած այլ նպատակով դասընթացների օգտագործումը խստիվ արգելվում է:
Դուք չեք կարող փոխանցել, վերավաճառել, հեռարձակել, վարձակալել, փոփոխել, կամ այլ կերպ փոխանցել կամ օգտագործել որևէ դասընթաց:

3. Վճարում և վերադարձումներ

Դուք համաձայնվում եք վճարել ձեր կողմից գնված դասընթացների վճարները և լիազորում եք մեզ գանձել ձեր դեբետային կամ կրեդիտային քարտից:
Քանի որ դպրոցը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, և դպրոցի շահույթը փոխանցվում է պատերազմի հետևանքով տուժած զինվորներին, դպրոցը չի առաջարկում վարձավճարների վերադարձման տարբերակ:
Եթե ​​դուք մուտք եք գործել ձեր հաշիվ, նշված արժույթը կլինի հայկական դրամ: Մենք օգտվողներին չենք առաջարկում այլ արժույթներով գները դիտելու հնարավորություն:

4. Վարքագծի կանոններ

Դպրոցը կարող է օգտագործվել միայն օրինական նպատակներով: Դուք պատասխանատու եք ամբողջ բովանդակության համար, որը տեղադրում եք մեր հարթակում:
Մենք կարող ենք արգելափակել ձեր հաշիվը կրկնվող կամ լուրջ անօրինականությունների համար: Եթե ​​կարծում եք, որ ինչ-որ մեկը խախտում է ձեր հեղինակային իրավունքը մեր ծրագրում, խնդրում ենք մեզ տեղեկացնել:

5. Դպրոցի իրավունքները

Մենք տնօրինում ենք դպրոցի պլատֆորմն ու ծառայությունները, ներառյալ կայքը, ընթացիկ և ապագա ծառայությունները և խորհրդանիշներւ: Դըւք իրավունք չունեք առանց թույլտվության միջամտելու նրանց աշխատանքին կամ օգտագործելու դրանք:
Ցանկացած արձագանք, մեկնաբանություն կամ առաջարկ, որը Դուք կարող եք տրամադրել Դպրոցի կամ ծառայությունների վերաբերյալ, կամավոր են բնույթ են կրում, և մենք կարող ենք օգտագործել այդպիսի արձագանքները, մեկնաբանությունները կամ առաջարկությունները մեր հայեցողությամբ և առանց Ձեր առջև որևէ պարտավորության:

6. Պայմանագրի պարտավորեցնող ուժը

Դուք համաձայն եք, որ գրանցվելով, մուտք գործելով կամ օգտագործելով մեր ծառայությունները ՝ Դուք համաձայնվում եք Դպրոցի հետ կնքել իրավաբանորեն պարտավորեցնող համաձայնագիր: Եթե ​​համաձայն չեք այս Պայմաններին, մի գրանցվեք, մուտք մի գործեք կամ մի օգտագործեք մեր ծառայություններից որևէ մեկը:

7. Պատասխանատվությունից հրաժարում

Կարող է պատահել, որ մեր պլատֆորմը չաշխատի կամ պլանային սպասարկման կամ կայքում առաջացած որոշ խնդրի պատճառով: Կարող է նաև այնպես պատահել,, որ մենք անվտանգության խնդիրներ ունենանք: Սրանք ընդամենը օրինակներ են: Դուք ընդունում եք և համաձայն եք, որ այս բոլոր դեպքերում դուք մեղադրելու մեզ, եթե ինչ-որ բան տեխնիկական պատճառներով սխալ է ընթանում: Իրավական եզրույթներով ասած, մենք չենք տալիս որևէ երաշխիք ՝ պիտանիության, հուսալիության, մատչելիության, արդիականության, անվտանգության վերաբերյալ: Մենք չենք տալիս որևէ երաշխիք, որ Դուք կստանաք որոշակի հստակ արդյունքներ ծառայություններից օգտվելիս: Ձեր կողմից ծառայությունների օգտագործումը բացառապես ձեր ռիսկի տակ է:
Մենք կարող ենք որոշել ցանկացած պահի և ցանկացած պատճառով դադարեցնել ծառայությունների որոշակի տեսակների տրամադրումը: Ոչ մի դեպքում Դպրոցը պատասխանատվություն չի կրելու այդպիսի դադարեցման կամ այդպիսի տեսակների հասանելիության բացակայության հետևանքով առաջացած վնասների համար:
Մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր վերահսկողությունից դուրս իրադարձությունների հետևանքով, /ինչպիսիք են ռազմական գործողությունները, անկարգությունները կամ դիվերսիաները, բնական աղետները, էլեկտրաէներգիայի, ինտերնետի կամ հեռահաղորդակցության անջատումներ, կառավարության սահմանափակումները/ որևէ ծառայություն հետաձգելու կամ չեղարկելու համար:

8. Ընթացիկ պայմանների թարմացում

Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել այս Պայմանները `մեր քաղաքականությունը հստակեցնելու կամ նոր կամ տարբեր քաղաքականություններ ընդունելու համար (օրինակ, երբ մենք նոր գործառույթներ ենք ավելացնում), և Դպրոցն իր հայեցողությամբ իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխել և (կամ) փոփոխել այդ Պայմանները: Եթե ​​մենք որևէ էական փոփոխություն կատարենք, ձեզ այդ մասին կտեղեկացնենք էլեկտրոնային փոստով կամ մեր ծառայությունների միջոցով ծանուցում անելով: Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում դրանց տեղադրման օրվանից, եթե այլ բան նշված չէ:
Փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո ձեր ծառայությունների շարունակական օգտագործումը նշանակում է, որ Դուք ընդունում եք այդ փոփոխությունները: Բոլոր վերանայված Պայմանները փոխարինում են բոլոր նախորդ Պայմաններին:

9. Ինչպես կապվել մեզ հետ

Մեզ հետ կապվելու լավագույն միջոցը էլ. փոստն է: Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքը մեր ծառայությունների վերաբերյալ:
Շնորհակալություն մեր կրթական ծառայություններից օգտվելու համար: